Ngày có nắng

Nắng Sài Gòn chói chang vậy mà đẹp, nhất là sau cơn mưa.

Tôi nghe mùi đất tanh xộc vào mũi, khó chịu nhưng thân quen…

IMG_2396

Tôi nhớ về ngôi nhà ngày xưa khi còn bé, ở đó nền bằng đất và sau cơn mưa dầm, sẽ có mùi ngai ngái bốc lên. Nhưng tôi yêu.

Tôi bây giờ, ở đây, cần cửa sổ, cần khí trời…..

Cảm ơn con hẻm này, cảm ơn mùi đất ướt, cho tôi thôi bớt lạc lõng giữa Sài Gòn đặc quánh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s