Chuyện thực tập

Tôi đã nghĩ chuyến thực tập này chắc có phần khác mọi người, nhưng chưa hề tưởng tượng nó lại khác đến như vậy..

Quá rộn, quá tình….

Ngày đi phỏng vấn, tim đập thình thịch, tối đó tôi lục và đọc nát website công ty, không biết mọi người trong ấy có đọc không sót một chữ nào như tôi không nữa.

Ngày đầu đi làm, tôi hân hoan đến độ, khi tới nơi, chưa ai đến vì quá sớm..

Đọc lại tin nhắn của những người thương, tôi biết mình không có lý do gì để không làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Nhìn lại những gì đã qua, tôi tin mình đủ nhiệt huyết để theo đuổi đam mê của mình.

Cảm ơn Ba Mẹ, Nu, Anh, Ham, Thầy, đã động viên và cho tôi động lực để cố gắng

Cảm ơn những anh chị của Moore đã tận tình với tôi ngày đầu tôi bước qua ngưỡng cửa đường đời

IMG_0267

Cảm ơn vì cho tôi tin cuộc đời này rất đẹp, con người cũng rất đẹp.

Cảm ơn đã để tôi yêu cuộc sống này quá đỗi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s