Lan man chuyện đi làm

Một vài kinh nghiệm đúc kết được:

1. Tiêu chí khi quyết định làm chung với sếp:

– Sếp không bị ế, biết tận hưởng cuộc sống ngoài giờ làm

– Chọn sếp trả lời câu hỏi Why, không chọn sếp trả lời What

– Chọn sếp nhìn và khắc phục nguyên nhân, không chọn sếp chăm chăm vào triệu chứng

– Chọn sếp kỷ luật, không chọn sếp hay thoả hiệp

– Chọn sếp biết nhìn đường dài, không chọn sếp hay đánh quả


2. Một vài nguyên tắc lãnh đạo đội nhóm:

– Sứ mệnh rõ ràng, mục tiêu cụ thể

– Gắn kết nhau bằng văn hoá, bằng tinh thần, bằng nghi thức

– Người truyền cảm hứng trong nhóm là quan trọng

– Nhất quyết cần 1 người giỏi chuyên môn nghiệp vụ trong nhóm

– Tính kỷ luật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s