Sự thật hay hạnh phúc?

Bắt đầu từ thí nghiệm xử lý thông tin về cafein:
– Người có tậm trạng tiêu cực có xu hướng xử lý thông tin tích cực về cafein (giải toả căng thẳng, giữ tinh thần tỉnh táo,.)
– Người có tâm trạng tích cực có xu hướng xử lý thông tin tiêu cực về cafein (mất ngủ, nổi mụn, gây ung thư,..)
=> Những người tiêu cực thì mong muốn “sữa chữa, hàn gắn” tậm trạng
=> Những người tích cực vui vẻ thì muốn tìm ra sự thật!

Mọi người có thể sẵn sàng để tìm kiếm sự thật chỉ khi họ cảm thấy đủ hạnh phúc. Hạnh phúc được tìm kiếm đầu tiên, và chỉ sau khi đạt được một mức hạnh phúc nhất định thì con người mới muốn Sự thật. Nói cách khác, đối với hầu hết mọi người thì Hạnh phúc có vẻ là một mục tiêu quan trọng hơn Sự thật , nhưng khi đạt được Hạnh phúc thì việc tìm kiếm Sự thật trở nên quan trọng hơn.

Hihi nói chung là rất nhức não.

Nguồn tham khảo: Tamlyhoctoipham

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s