Coca’s n trip

Hôm nay là chuyến đi chơi thứ… N của Coca. Chàng trai 32w trong bụng mẹ vẫn như thường lệ: nấc cục, ngủ, đạp, xoay người, duỗi chân,…


Mẹ con mình sẽ gặp nhau skin to skin trong 8-10 tuần tới, và mẹ đang nhớ cái bụng này lắm lắm. Mẹ nhớ luôn những buổi tối Coca quay quay trong bụng, bên cạnh là ba, như thường lệ, đang luyên thuyên 1001 câu chuyện.

Nay mẹ con mình đã được thoã mãn món bánh khọt yêu thích, sau hơn cả năm không quay lại nơi này.


Mình cứ tiếp tục cuộc hành trình này cùng nhau, nha ba Coca và Coca nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s