2018

“Đừng trì hoãn” sẽ là keyword của năm 2018

2017 thực sự là một năm vỡ oà với những cảm xúc khó quên

  • Chuyển nhà mới
  • Phi vụ đầu tư đất đai đầu tiên
  • Chiếc xe đầu tiên
  • Khoản đầu tư sinh lời đầu tiên
  • Mang và sanh thằng em – biggest achievement

2018 bản thân chỉ muốn thực hiện được 1 thứ: quyết liệt với những thứ muốn/đang làm

Không cần chính xác, chỉ cần dứt khoát.

Qua rồi thời gian “chờ”, thời gian “làm việc nhẹ nhàng”, mình bây giờ đã đủ điều kiện hỗ trợ để tăng tốc, an cư, tròn nghĩa vụ làm vợ làm mẹ, bệ phóng để làm việc mình thích cũng sẵn sàng, có cái thói quen hay trì hoãn là cản trở mình bay cao bay xa.

2018 mình muốn có 3 thứ:

  • 1 tài sản tự thân đầu tiên.
  • Cùng thằng con khám phát thế giới, chuẩn bị hành trang đi học
  • 1 business đinh ổn định với rev ~500m/month

May mắn vậy đủ rồi, phải nỗ lực nhiều hơn.

Vì đời người ngắn, ráng tìm những ngày vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s