Hạnh phúc của mỗi người

– Chị bạn tôi, single mom, mọi người hay bảo tội quá lo kiếm ba cho con đi, chị vẫn hay cười vung vinh rồi bỏ ngoài tai, chị đang rất hạnh phúc cùng cô con gái 2 tuổi của mình, với chị vậy là đủ.

– Đứa cháu tôi, sinh viên năm nhất vừa trượt Đại học Kinh Tế, đang học Cao đẳng, mọi người hay bảo khó xin việc làm, nó thì hay cười xoà rồi bỏ lên phòng, nó đang khởi nghiệp bán hàng online, với nó kinh nghiệm quan trọng hơn tấm bằng.

– Anh bạn thân tôi, là gay, mọi người hay bảo không có tương lai, nó thì hay cười thân thiện rồi lỉnh đi, nó đang hạnh phúc với công việc và cuộc sống hiện tại, với những tiêu chuẩn “có vẻ khác” với mọi người.

Hạnh phúc của mỗi người do mỗi người định nghĩa và đo đếm, thương nhau thì chia sẻ với nhau, có điều kiện thì giúp đỡ nhau theo đuổi hạnh phúc của mình, thấy mình khác họ thì im lặng mà sống thôi, người ta đâu cần thương dùm xót dùm đâu.

Cuộc đời ngắn, ráng tìm những ngày vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s