Đừng chê con nít xấu, đừng quở con nít hư

Từ ngày có Coca, tất cả những đứa trẻ đối với mẹ đều đáng yêu và đặc biệt.

Hôm nay tình cờ mấy bác đi ngoài đường ngang qua nhà hàng xóm của mình – nơi cũng có một bạn nhỏ lớn hơn Coca 1 tháng và quở sao bạn ấy bệu thế. Mẹ nghe mà khó chịu kinh khủng, nếu là nói với Coca của mẹ thì chắc chắn mẹ đã chỉnh mấy bác ấy ngay và luôn.

Nếu không thích điều gì đó ở một đứa trẻ, dù điều đó có rõ ràng đi nữa, thì hãy cứ giữ trong lòng vậy thôi, nói ra làm gì, chỉ một lời nói có thể làm mất đi sự tin tin và niềm tin rằng “con là một đứa trẻ đặc biệt”. Không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào, và tất cả các con đều rất đặc biệt.

Hãy nhìn vào những khía cạnh tích cực, để luôn khen ngợi và nâng niu. Hãy giúp cho các con được tự tin, mạnh dạn và thoải mái khi khác biệt.

Không có con nít xấu, con nít hư đâu, chỉ có người lớn mình xấu thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s