Chuyện Nhà

Nơi ghi chép lại những câu chuyện của Gia Đình Lớn.

Nơi mẹ Coca cố gắng gom nhặt những câu chuyện thông qua lời kể của ông bà ngoại, các cô chú cậu dì và cả những ký ức tuổi thơ.

Để Coca, có thể là Cola, rồi Cacao Cà Phê con cậu Nu gì đó sau này đọc lại, để các con biết nguồn gốc của mình, những con người nào đã từng nuôi lớn các con.

Gia Đình là quý giá, hãy trân quý và giữ gìn những giây phút Bình An.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s