My future bistro

Mình là một người yêu cà phê.

“Yêu” kiểu: thích thú, gắn bó, có phần ghiền, và không thể giải thích lý do tại sao.

Mình thích Chất, Times và đặc biệt là The Coffee House – điều thú vị là những quán này là coffee-shop đúng nghĩa, không phải bistro – theo cách nhìn của mọi người, nhưng với mình thì okay, it’s my bistro.

Và my future bistro be like:

My bistro = tiêu chuẩn dịch vụ + cảm xúc trải nghiệm

Tiêu chuẩn dịch vụ:

  • Mùi
  • Âm thanh
  • Chất lượng ly cà phê
  • Giá
  • Toilet sạch

Cảm xúc trải nghiệm:

  • Cousu Main
  • Lagniappe
  • Kikubari

Dream dream dream…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s