Giảm cân đi

Leo có cái cầu thang lên tầng 2 mà thở phì phò, thì làm được gì nữa?

Kế hoạch đã viết ra giấy, làm đi làm đi!!!

Screen Shot 2018-06-21 at 10.51.32

Ok.

“Muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao” la la la.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s