Mẹ con mình đi cùng nhau

Và rồi bà Ngoại về Đà Lạt với ông Ngoại, để lại Sài Gòn hai mẹ con mình.


Thật là nhớ Ngoại quá đi. Đúng như mẹ cậu Bối nói: Không có mẹ, đời kém vui.


Nhưng rồi mình phải sống cuộc đời của mình thôi Coca ha, Coca hợp tác với mẹ rồi mẹ sẽ dắt con đi cùng trời cuối đất.


Mẹ sẽ nhớ lắm 7 tháng trời được ở cùng ông bà Ngoại chăm con, quãng thời gian mẹ con mình thật vui cùng nhau.

Dù ở đâu, mình cũng mãi niềm vui này con nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s