Tương lai của Quảng cáo không phải ở Quảng cáo. Nó là Cửa hàng

Cửa hàng có thể có tác động mạnh mẽ và lâu dài tới khách hàng. Tôi còn chả nhớ đã xem quảng cáo gì ngày hôm qua.
Cửa hàng có thể nhằm trúng đối tượng mục tiêu và được cá nhân hoá hơn bất cứ một phương tiện truyền thông nào. Bạn có thể đo lường mọi thứ ở cửa hàng. Công nghệ đã có sẵn rồi.

Cửa hàng có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng khác biệt nhất. Cửa hàng có thể biến tất cả các thuật ngữ marketing thời thượng như AR, VR, 3D, 4D thành hiện thực

Cửa hàng có thể tạo ra hiệu ứng truyền miệng tốt hơn bất cứ một phương tiện truyền thông nào. Càng có tác động mạnh mọi người càng nói về nó

Cửa hàng có thể cung cấp cho thương hiệu sự kiểm soát đầy đủ về trải nghiệm và dữ liệu khách hàng. Không có những bức tường ngăn cách nào

Cửa hàng có thể được điều khiển bởi trí tuệ thông minh nhất-con người. Anh chẳng thể có được sự thông cảm từ những cỗ máy

Cửa hàng là Trải nghiệm. Trải nghiệm là quảng cáo. Cửa hàng là phương thức quảng cáo mới”

Nguồn: Nguyen Thanh Son

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s