Everyday Excitement

Đoạn đường để đến được vạch đích còn dài và xa tít tắp, nhưng mình thật sự vui và hạnh phúc vì cả team đã bắt đầu.

Mỗi ngày mình đều đến văn phòng với niềm hứng khởi và mong muốn bắt tay vào “get shit done”. Đó là điều tuyệt vời nhất.

Coolmate có những bước đi đầu tiên và được sự quan tâm từ khách hàng, đối tác cũng như những nhà đầu tư tiềm năng. Đó là điều may mắn team có được.

2019-03-05 21.50.01

Viết ở đây để đến khi Coolmate đạt mốc 100 đơn/ ngày mình lại quay lại xem ngày bắt đầu mình đã dại khờ như thế nào hehe.

Sài Gòn 26/02/19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s