Sự chú ý được-lựa-chọn

Nếu bạn quyết định mua một con xe mới và đã quyết định về brand và màu sắc cụ thể, thì vài ngày trước khi mua nó, bạn có thể bỗng dưng bắt gặp loại xe này ở khắp mọi nơi.

Chúng ta thường duy trì niềm tin của mình bằng cách loại trừ niềm tin đối lập.

Bạn tự nhiên ít thấy mấy loại xe kia hơn bởi vì bạn đã loại trừ nó ra khỏi đầu rồi.

“Kẻ săn hươu không nhìn thấy những ngọn núi”

Nếu bạn tin là bạn bị bồ bỏ rơi, thì bạn có xu hướng đi về phía người bỏ rơi mình thêm nhiều lần nhiều tháng sau đó. Động lực này làm tổn thương bạn nhưng đồng thời nó chứng mình là bạn đúng.

Chúng ta thường thích việc chứng tỏ bản thân mình đúng hơn là thừa nhận mình sai.

Bạn có thể đúng, nhưng đúng trong việc trở nên sai và cái giá phải trả là tự trọng của bản thân mình.

Bài học: lựa chọn cái để tin rất quan trọng. Niềm tin chỉ là niềm tin nhưng nó có thể mang bạn đến đỉnh cao hoặc níu kéo bạn mãi ở thung lũng. Tin vui là niềm tin là cái có thể học và thay đổi được.

Dạo này tự nhiên triết lý quá :)))))) ngồi làm quân sư tư vấn tình cảm cho đứa bạn mà nghiệm ra toàn triết học thế này :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s