Concept & thực thi concept

Concept theo định nghĩa là “an abstract idea; a general notion” – cơ bản là một chủ đề xuyên suốt trong một không gian/ bối cảnh/ câu chuyện.

Và đợt ra Hà Nội được @hoangnhatphuong giới thiệu cho một quán có concept và triển khai concept rất nhất quán và dễ chịu: Senté:

Quán tên Senté, có câu tagline khá kêu “a healthy concept around lotus” món ăn nào cũng có sen trong đó – một cách hài hoà dễ chịu chứ không gượng ép, đến khăn giấy cũng xếp hình hoa sen, lại còn không dùng đồ nhựa, yêu chết đi được.

Đây là một trong số ít những quán ăn sau Kingcross, Cục Gạch Quán, Rau Kinh Giới và Saigon Craft cho mình cảm giác mọi thứ đều rất có tâm từ chi tiết nhỏ nhất, và muốn quay lại lần sau hoặc giới thiệu cho ai đó.

Branding & Good UX là đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s