Hè 2020

Còn cảm giác nào tuyệt vời hơn khoảnh khắc quyết định nghỉ học nghỉ làm, lên xe bus và tận hưởng kỳ-nghỉ-hè-tự-tạo con ha.

Hành trang cho con, chẳng có gì ngoài những khoảnh khắc như thế.

Đà Lạt, T6/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s