Random thought #05: planting tree

Planting a tree is likely growing a people, a team, a child. It needs time and effort to develop and bloom.

Mình đã luôn nghĩ như thế trong 10-15p mỗi ngày khi chăm sóc và tưới những chậu cây nhỏ. Năm 22 tuổi mình mua và trồng cây vì thấy nhà ai cũng có. Năm 25 tuổi mình mua và trồng cây vì thích hình ảnh cái lan can xanh xanh đẹp đẹp như trên Pinterest. Năm 27 tuổi mình trồng cây đơn giản vì mình muốn chăm sóc và quan sát nó lớn lên mỗi ngày.

Bạn làm gì chẳng quan trọng, quan trọng là bạn làm trong bao lâu. Câu này thực sự đúng khi quy chiếu với việc nuôi cây, phát triển đội nhóm và dạy dỗ con cái. Tất cả đều cần sự chú tâm, sự hiện diện mỗi ngày, và cả tiền bạc của bạn để cùng chúng lớn lên & nở hoa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s