Random thought #07: Remove to Improve

Một trong những A/B test sau 2 tuần:

– Chạy song song 2 campaign cùng nội dung, cùng lúc, cùng tập audience

– Landing Page chỉ khác duy nhất là 1 landing có 4 màu áo, cái kia thì có 6 màu 

Và xuyên suốt landing page 4 màu luôn có CVR cao hơn 30% so với 6 màu.

Key learning: Để khách hàng có quyền lựa chọn, nhưng trong khuôn khổ, để không bị rối loạn sự lựa chọn.

Đôi khi remove là để improve.

  • Remove bớt mấy món đã 3 tháng không đụng trong tủ đồ
  • Remove bớt mấy món đồ ở mãi trên kệ
  • Remove những thứ chẳng bao giờ đụng đến trên bàn làm việc
  • Remove bớt những connect không “spark joy”

Để improve chính mình, không gian sống, để giải phóng không gian cho những điều xứng đáng hơn.

Ảnh Feature: Burst Shopify

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s