Random thought #07: Remove to Improve

Một trong những A/B test sau 2 tuần:

– Chạy song song 2 campaign cùng nội dung, cùng lúc, cùng tập audience

– Landing Page chỉ khác duy nhất là 1 landing có 4 màu áo, cái kia thì có 6 màu 

Và xuyên suốt landing page 4 màu luôn có CVR cao hơn 30% so với 6 màu.

Key learning: Để khách hàng có quyền lựa chọn, nhưng trong khuôn khổ, để không bị rối loạn sự lựa chọn.

Đôi khi remove là để improve.

  • Remove bớt mấy món đã 3 tháng không đụng trong tủ đồ
  • Remove bớt mấy món đồ ở mãi trên kệ
  • Remove những thứ chẳng bao giờ đụng đến trên bàn làm việc
  • Remove bớt những connect không “spark joy”

Để improve chính mình, không gian sống, để giải phóng không gian cho những điều xứng đáng hơn.

Một bài với concept Remove to Improve trên Genk

Ảnh Feature: Burst Shopify

One thought on “Random thought #07: Remove to Improve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s