Random thought #12: what I think about every morning

Bất chợt mình nhận ra, từ lúc nào sáng ra mình đều nghĩ về 2 thứ:

  • Hôm nay mình sẽ optimize cái gì?
  • Và hôm nay mình add on value gì cho team?

Một biz trên online cho phép những thử nghiệm của mình thấy ngay kết quả & những điều cần tối ưu. Một đội nhóm toàn những người trẻ khiến thôi thúc mình có trách nhiệm tạo ra giá trị hữu ích, mỗi ngày.

Và mình biết ơn về điều đó.

Thay đổi một từ trong thông điệp, thay đổi font chữ của banner, thử nghiệm một chiến dịch mới với ý tưởng vừa nảy ra trên đường đến công ty,.. gì cũng được, miễn là mỗi ngày đi làm đều tối ưu một chút, một chút.

Quan sát các team làm việc, “thông dịch” giữa các bộ phận, động viên kịp thời,.. gì cũng được, miễn là mỗi ngày đi làm mình hiện-diện tại đó, sống, hít thở, và cùng mọi người khám phá chính bản thân mình.

Để ra khỏi công ty là yên tâm vui vẻ, dành tâm trí cho Ca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s