Radom thought #15: Be foolish

Dại khờ nhiều khi lại là ưu điểm, biết quá nhiều chưa chắc là điều hay.

Trong marketing hay biz, dại khờ đúng thời điểm cũng là một cách để tái tạo và sáng tạo ra điều mới.

Không biết thì dễ sa đà. Biết nhiều thì e dè nhiều. Biết vừa đủ là được.

Để không gian cho những biến số được chen chân vào, cũng là điều thú vị!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s