Charging

Được ngủ dậy trễ, được ôm thằng em này, kể chuyện trên trời dưới đất, làm bất kỳ điều gì mình thích, không cần biết giờ giấc thế nào. Sạc pin đối với mẹ chỉ đơn giản vậy thôi.

Cảm ơn thằng em tôi với khả năng kéo mẹ ra khỏi những kỳ vọng hằng ngày, chấp nhận những khoảng thời gian thiếu-năng-suất một cách vui vẻ, cho mẹ ở trong thực tại một cách rõ ràng nhất, để mẹ biết ơn cuộc sống này quá nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s