Remove to Improve (phần 2)

Bỏ bớt những chi tiết thừa để làm nổi bật những điều quan trọng hơn.

Phần 1

Các hình ảnh dưới đây để minh hoạ cho việc bỏ bớt chi tiết, tập cách suy nghĩ sâu hơn về nội dung/ thông điệp chỉnh để thực sự nổi bật điều mình muốn nói.

Gặp được khách hàng đã khó, nên ráng để mỗi lần gặp là thật chỉn chu và gọn gàng.

Ví dụ 1:

Bằng việc căn Text theo bố cục khác, làm nổi bật thông điệp cần nhấn mạnh

Ví dụ 2:

Bỏ bớt những vòng “bo tròn”, để có không gian cho sản phẩm chính

Ví dụ 3:

Bỏ bớt 1 khung nội dung để người nhìn thật sự tập trung

Ví dụ 4:

Ví dụ 5:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s