Random thought #17: Bắt đầu đúng

Phép toán dưới đây thường được diễn giải là:

1% worse everyday = 0.99^365 = 0.03 (tệ hơn 1% mỗi ngày thì kết quả trở về 0)
1% better everyday = 1.01^365 = 37.78 (tốt hơn 1% mỗi ngày thì kết quả gấp 38 lần)

Và cũng có 1 góc nhìn khác là:

Bắt đầu đúng, thì mỗi cố gắng sẽ tích luỹ cho giá trị lâu dài
Bắt đầu sai, thì có nỗ lực thật nhiều cũng không mang lại kết quả nổi bật

Bắt đầu đúng rất quan trọng!

Với công việc, cần tìm ra những thế mạnh của mình để phát huy & mài dũa ngay từ đầu, thì những nỗ lực về sau sẽ càng lúc càng phát huy sức mạnh.

Có việc gì mình làm tốt hơn những người khác với ít nỗ lực không?

(Facts: Nghiên cứu chỉ ra rằng, luôn có 1 việc gì đó mà 1 người bình thường có thể nằm trong top 25% khả năng làm tốt hơn 75% số còn lại)

Lựa chọn & cố gắng là điều kiện cần & đủ. Có cố gắng mà thiếu lựa chọn hoặc lựa chọn sai thì khó mang lại kết quả nhưng bản thân mong muốn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s