Welcome to my bistro.

I would please to serve you a cup of coffee.

Created with RNI Films app. Preset 'Agfa Optima 200'

Xuân Lan, LaLa, hay NaNa (Đến 2017 còn là Mẹ Coca)

A mother of son with Saigon mind and Dalat heart, in love with running business, doing marketing and being wife-mother of family.

Blog được lập ra với mục đích lưu trữ, ghi chép những quan sát hằng ngày.

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: [email protected]
Hoặc Instagram #coca.lala