Becoming – trở thành

Trong cuốn không diệt không sinh đừng sợ hãi, thầy Thích Nhất Hạnh có giải thích rằng sự vật không sinh ra cũng không chết đi. Một em bé không được sinh ra, từ không thành có, mà em bé đã có trong người cha người mẹ, khi đủ nhân duyên thì em bé sẽ biểu hiện ra, và khi chui từ bụng mẹ ra thì đó là em đang biểu hiện ở một trạng thái khác, chứ không phải sinh ra từ cái không có.

Chúng ta cần tích luỹ đủ “nhân duyên” như cách thầy nói. Một sự vật được biểu hiện là tập hợp của rất nhiều nhân duyên. Biểu hiện của ngọn lửa trên que diêm là tập hợp của gỗ, nhiên liệu, khí, tay người. Thiếu bất kỳ yếu tố nào thì ngọn lửa sẽ không biểu hiện.

Khi chưa đạt được điều gì đó, có thể vì điều bạn muốn chưa biểu hiện ra, chưa becoming, hãy xem xét các nhân duyên của nó và tích luỹ, thay vì đổ lỗi hay bỏ cuộc.

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *