Năm tháng cơ hàn

Cưới nhau về ba mẹ hay cãi nhau. Ngày cưới ba đi mượn đồ vest, đồng hồ và giày của bác Lập và cậu Tèo. Cưới xong tối đó ba đi trả. Cô Liễu cho ba mẹ mượn tấm drap trắng để trải giường. Ngay hôm sau cũng trả lại cô. Cưới xong còn chỉ vàng ba mẹ bán để trả nợ tiền lo đám. … Continue reading Năm tháng cơ hàn