Connect the Dot

I always believe in dot and its connection. Rất nhiều lần trong những lúc vô thức, một vài sự kiện của quá khứ lại nảy lên trong đầu mình, ngay đúng lúc nó cần xuất hiện. Hồi lớp 10, khi qua nhà bạn chơi, mình vô tình xem được một đoạn của cuộc thi tài năng trên TV, ngay lúc một chị đang có bài … Continue reading Connect the Dot

Việc gì muốn trơn tru, thì đầu tiên phải…làm ướt trước đã

Thật đấy! Muốn…phải làm ướt Muốn…phải làm ướt Pha cà phê cũng vậy, phải làm ướt, mà ướt từ từ từng bước một mới trơn tru được, nôn nóng là hỏng hết: Chọn cái cốc đèm đẹp một tý cho có cảm hứng, ngon mắt trước khi ngon miệng mà. Cái cốc cùng cái phin ấy, trụng nước sôi trước, cho nó nóng lên,để khi … Continue reading Việc gì muốn trơn tru, thì đầu tiên phải…làm ướt trước đã

My future bistro

Mình là một người yêu cà phê. “Yêu” kiểu: thích thú, gắn bó, có phần ghiền, và không thể giải thích lý do tại sao. Mình thích Chất, Times và đặc biệt là The Coffee House – điều thú vị là những quán này là coffee-shop đúng nghĩa, không phải bistro – theo cách nhìn của mọi người, nhưng với mình thì okay, it’s my … Continue reading My future bistro

But, what is being productivity?

It is easy to define what is productivity: It may be “the effectiveness of effort”. Productivity = output/ input – a technical concept as we learned at university It could be “doing the highest quality of work with the minimum of time and resources”. Or “using less to create more” … many many … But, what is being productivity, especially for individual and business? “the effectiveness … Continue reading But, what is being productivity?

“What problem does it solve?”

For many years I have had tons of trouble spending money as well as making effort to do those which made no sense. Definition of “Make no sense”: things that do not enhance my competence in the long run, just meet my hunger for a moment, or a couple of days. Until I found the magical question “What problem does it solve?”  Have you ever … Continue reading “What problem does it solve?”

Why I stop my drop-shipping business

As my background in Marketing, the idea of drop-shipping that “you do nothing, just marketing” simulated me a lot of. Actually, you do need to care about product (everything is on AliExpress), payment (Stripe and Paypal do the best) and even logistic (thanks to ePacket). You just need to handle performance advertising to attract visitors and convert them into customers. Once they buy, you receive … Continue reading Why I stop my drop-shipping business

Anchor Effect in Business and Life

Let’s choose: Super clever! It’s Amazon! Option $8.99 give an anchor as a minimum price, then the price $12.99 seems extremely reasonable. In addition, the $12.99 was made as default – people do nothing, just “Try Prime”. Another example, Fill one letter in the blank: SO_P If you see or hear about “EAT”, probably you will fill as “SOUP”. But if you see or hear … Continue reading Anchor Effect in Business and Life