Random Thought #04: Feedback Loop

Feedback Loop hay thường được gọi là vòng lặp phản hồi đang là chất bôi trơn cho năng suất và động lực làm việc của cá nhân cũng như đội nhóm, theo quan sát của mình. Những người trung niên thích ăn ngọt biết rằng như vậy là không tốt, nhưng họ sẽ vẫn ráng ăn cho đã thèm, cho đến khi họ được chuẩn … Continue reading Random Thought #04: Feedback Loop

Random Thought #03 – sense of meaning

Trong vòng 10s, xem xét các chữ cái dưới đây, sau đó tắt màn hình và lấy giấy ra viết lại nhiều nhất chữ cái có thể: HNVATVTVUKDOGOIL Có thể bạn sẽ nhớ được đâu đó 7-10 chữ cái. Và những chữ cái không cho chúng ta nhiều thông tin. Bây giờ thử lại bài tập này với một sự thay đổi nhỏ. Thứ tự … Continue reading Random Thought #03 – sense of meaning