Mỏ neo – Hay “Mồi”

Điền vào chỗ trống:

SO_P

Nếu bạn vừa nhìn hoặc nghe thấy từ “ăn” thì bạn có xu hướng điền thành SOUP.

Nhưng nếu bạn nghe thấy từ “tắm” thì khả năng cao lại là SOAP!

“Ăn” đã mồi cho “Soup” và “tắm” mồi cho “Soap”

Hoặc xem hai cặp câu hỏi sau:

Gần đây bạn có cảm thấy hạnh phúc ko?

Tháng trước bạn hẹn hò bao nhiều lần?

=> Chỉ 30% người được hỏi trả lời rằng họ hạnh phúc, và rõ ràng hai câu hỏi này có vẻ trớt quớt.

Với:

Tháng trước bạn hẹn hò bao nhiều lần?

Gần đây bạn có cảm thấy hạnh phúc ko?

=> Tự nhiên thấy liên quan nhau hẳn. Và hơn 60% người được hỏi đã trả lời rằng họ hạnh phúc.

Đây là ví dụ điển hình về “mồi”, hay “mỏ neo” trong tâm trí:

  • Đánh giá về “hạnh phúc trong thời gian gần đây” không phải là hành động thông thường và dễ dàng , cần có thời gian tư duy và phân tích mới trả lời được
  • Nhưng khi hỏi về đời sống tình cảm thì câu trả lời thường có sẵn. => họ đã thay thế câu hỏi bằng câu hỏi khác mà họ có sẵn câu trả lời
  • “Hẹn hò bao nhiêu lần” cũng được xem như là “mồi” để khơi gợi về hạnh phúc

 

Mình rất vui nếu bạn đọc đến đây và cứ thoải mái để lại bất kỳ bình luận nào để cùng giao lưu với nhau nha.

2 thoughts on “Mỏ neo – Hay “Mồi”

  1. Pingback: Trả lời một câu hỏi dễ hơn – Xuan Lan Nguyen

  2. Pingback: Nghệ thuật sắp đặt trật tự – Xuan Lan Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *