Những điều tôi học được từ Quận 1

Rời khỏi “vùng an toàn” quận 7, tôi chèo ra quận nhứt để làm việc mỗi ngày. Note nhanh những điều tôi học được ở đây: 1. Chân dài thì đi với đại gia, hoa hậu thì cưới doanh nhân. Điều này là chuẩn cmnr luôn các mẹ ạ. Ra đến quận Nhứt hoa lệ rồi, em mới hiểu được điều này một cách sâu … Continue reading Những điều tôi học được từ Quận 1